Meld je aan voor de LBL nieuwsbrief Trends, ontwikkelingen en praktijkcases in de wereld van content marketing. Lees verder »
Bestel de LBL jaargids Naslagwerk over de kracht van elk kanaal binnen de content marketingmix. Lees verder »

Craftsmen in content

Hoe de contentformule van INretail’s Werk in de Winkel is herijkt

INretail vroeg LBL de contentformule van het platform Werk in de Winkel onder de loep te nemen en deze te (her)definiëren. Zodat het een zinvol, relevant en inspirerend hulpmiddel in het werkzame leven van retail medewerkers vervult. 

fotocredit: werkindewinkel.nl

 
INretail, de grootste branchevereniging in non-food retail in Nederland, gelooft in de kracht van een ideaal winkelklimaat met kwaliteit, beleving en goed personeel. De vereniging zet zich daartoe in door ondernemers in de branche te ondersteunen bij en te adviseren over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Ook helpt de vereniging retailmedewerkers bij hun loopbaanontwikkeling. Onderdeel van deze dienstverlening is Werk in de Winkel, een online portaal dat in 2015 is gelanceerd.

screenshot: huidige opzet Werk in de Winkel

 

Over Werk in de Winkel

Het platform Werk in de Winkel biedt trendinformatie en informatie over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen en veilig en gezond werken. INretail wil medewerkers hiermee “inspireren, informeren, activeren én voordeel bieden op verzekeringen en andere zaken”. Door een groot deel van de (wettelijk verplichte) informatie binnen het platform op te nemen, kan INretail tevens werkgevers gemak bieden en medewerkers regie laten nemen over hun carrière. Zo draagt Werk in de Winkel bij aan de duurzame inzetbaarheid en het behoud van personeel binnen de retailbranche.

Het belang van content

INretail is ervan overtuigd dat het bieden van zinvolle, relevante content de sleutel is tot het succes van het platform. Met een klein intern content team en een diverse club van externe content makers is dat echter wel een uitdaging. Daarom werd hulp ingeroepen van LBL. Of wij de opzet en inhoud van deze “content hub” onder de loep konden nemen? En een formule konden neerzetten die houvast biedt voor het publiek én voor het eigen team? Een formule biedt enerzijds namelijk een herkenbare identiteit en constante kwaliteit voor het publiek. En anderzijds is een formule intern een handige leidraad. Doordat vaste rubrieken, content formats en regels voor tekst en beeld vooraf zijn bepaald.

foto: LBL’s Kim Rikken bij de in-house sessie

 

Een contentformule, inclusief operationeel plan

Tijdens een in-house sessie heeft LBL met INretail de voornaamste uitgangspunten opgehaald. Zo zochten we met elkaar antwoord op vragen als: Kloppen de centrale uitgangspunten nog? Welke vaste pijlers en thema’s horen op het platform? Welke vaste rubrieken kunnen we inzetten? Kunnen we een gezamenlijke tone of voice bepalen? Op basis van deze uitkomsten heeft LBL een formule uitgewerkt. Daarin staan omschrijvingen en adviezen voor onder meer het concept, de pijlers, onderwerpen, categorieën, toon en beeldtaal. Aangevuld met een operationeel plan voor alle betrokken content makers en coördinatoren.

De contentformule ligt klaar… INretail gaat er dit jaar mee aan de slag.

hulp nodig bij uw contentformule?

Onze laatste blogs