Gebruik van Adportal

Vragen over deze pagina?

Mail ons

Gebruik van Adportal

LBL werkt met een selfservice advertentie aanleverportaal (AdPortal) voor het aanleveren van advertenties. AdPortal zorgt voor een snelle verwerking van advertentiemateriaal en een automatische check op kwaliteit.

AdPortal bevat ook een automatisch mailsysteem. Bij elke advertentieopdracht ontvang je een mail voor het uploaden van het advertentiemateriaal.

HOE WERKT ADPORTAL?

 • Klik in de mailAanleveren van advertentie voor Hallo Jumbo’ op de link. Je wordt automatisch doorgeschakeld naar AdPortal. Adportal werkt het beste in Google Chrome.
 • Klik op de buttonUpload kant-en-klaar advertentiemateriaal’.
 • Klik op de buttonBladeren’.
 • Selecteer het materiaal voor upload.
 • Klik op de buttonAccepteren’. Het materiaal is aangeleverd. Mochten er nog errors in het advertentiemateriaal zitten ziet u dit meteen terug tijdens het uploaden van het materiaal.

Na het aanleveren krijg je een bevestiging van het geüploade materiaal waarbij 2 scenario’s mogelijk zijn.

Succesvol aangeleverd

 • Mail ontvangen met “Bestand geaccepteerd voor Hallo Jumbo
 • Advertentie wordt uitgestuurd ter inhoudelijke controle
 • Bij feedback op de inhoud wordt persoonlijk contact opgenomen

Aangeleverd met fouten

 • Mail ontvangen met “Bestand geüpload met fouten
 • Link is korte tijd niet bereikbaar en wordt gereset door het team van LBL
 • U kunt de advertentie nogmaals aanleveren.

Kijk op lbl.nl/technische-specificaties-aanleveren/ voor de technische specificaties van advertentiemateriaal.
Klik op lbl.nl/inhoudelijke-specificaties-aanleveren/ voor de inhoudelijke specificaties van advertentiemateriaal

Use of Adportal

LBL makes use of a self-service advertisement submission portal (AdPortal) for submitting advertisements. AdPortal guarantees the rapid handling of all advertising material and includes an automatic quality check.

AdPortal also contains an automatic email system. With every advertising order, you will receive an email to upload the advertising material.

HOW DOES ADPORTAL WORK?

 • In the email ‘Submitting an advertisement for Hallo Jumboclick on the link. You will automatically be transferred to AdPortal. AdPortal works best in Google Chrome.
 • Click on the buttonUpload advertising material ready for printing’.
 • Click on the buttonScroll’.
 • Select the material for upload.
 • Click on the buttonAccept’. The material is submitted. When any errors occur you will see them in the upload screen.

After uploading you will get a conformation email with two possible scenario’s.

Succesfull upload

 • Mail received with subject “Bestand geaccepteerd voor Hallo Jumbo”
 • Advertisement is send to Jumbo for content control
 • If there is any feedback LBL will personally contact the supplier

Unsuccesfull upload

 • Mail received with subject “Bestand geüpload met fouten”
 • The upload link will be unavailable for a short amount of time and will be restored by the team of LBL.
 • You can now reupload the advertisement.

Surf to lbl.nl/technische-specificaties-aanleveren/  for the technical submission specifications for advertising material.
Surf to lbl.nl/inhoudelijke-specificaties-aanleveren/ for the content submission specifications for advertising material.