Sport en bewegen in verkiezingsprogramma's

Versie 2 - Februari 2017

Welke aandacht besteden partijen aan sport en bewegen en daaraan gerelateerde onderwerpen in hun partijprogramma’s? 1

Vrijwilligers
Breedtesport als basisvoorziening
Vereniging i.r.t. maatschappelijke doelen
Buurtsportcoaches/ professioneel kader
Sport en armoede
Burgers en ondernemerschap
Financiering van preventie
Gezonde leefstijl
Duurzame inzetbaarheid werknemers
Kwetsbare doelgroepen en welzijn
Bewegingsonderwijs
Naschools aanbod/ brede school
Zwemles
Topsport als inspiratie
Talent ontwikkelen
Topsporters ondersteunen
Evenementen organiseren
Media
Matchfixing
Doping
Wangedrag
Bewegen in de woonomgeving
Natuur en recreatie
Fietsen als transportmiddel
Duurzaamheid accommodaties
ANBI
Verklaring omtrent gedrag
Vrijwilligersvergoeding
Wet werk en zekerheid
Lokaal ondernemerschap
Topsectorenbeleid
Aandacht sport en bewegen 2 Aandacht t.o.v. 2013 3 Concreet 4 CPB check 5 Sport en participatie Gezondheid en preventie Jeugd en onderwijs Topsport en evenementen Sport-klimaat Fysieke omgeving Wet- en regelgeving Innovatie
Absoluut Relatief
CDA 26 12 ‱
ChristenUnie 9 2 ‱
D66 66 11 ‱  
GroenLinks 3 3 ‱  
Partij voor de Dieren 8 4 ‱  
PvdA 26 8 ‱
Partij voor de Vrijheid 0 0 ‱
Staatkundig Gereformeerde Partij 6 2 ‱
SP 4 3 ‱
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 34 9 ‱
50Plus 3 7 ‱  
  • Meer of minder aandacht voor sport en bewegen t.o.v. 2013
  • Van algemeen tot concreet
  • Aandacht voor thema in programmatekst
  • Voorstel minder inzet op dit thema
  •  Sportmaatregel doorgerekend door CPB
  1. Peildatum 1-12-2016. Alleen partijen die zowel in 2013 als 2017 meedoen zijn meegenomen.
  2. Het aantal keer dat de termen ‘sport’, ‘sport en bewegen’ ‘bewegen’, ‘beweging’ en vormen daarvan (‘gym’, ‘bewegingsonderwijs’, ‘fietsen’, ‘wandelen’, ‘zwemmen’) genoemd zijn in de programmatekst in absolute zin en per 10.000 woorden. Woorden die wel sport of bewegen bevatten maar niet persé gericht zijn op fysieke activiteit (bijv. transport) zijn niet meegeteld.
  3. Het relatieve aantal keer dat de termen sport en bewegen (zie voetnoot 2) voorkomen in de teksten van de partijprogramma’s van 2013.
  4. De mate waarin de voornemens rondom sport en bewegen concreet uitgewerkt zijn. Hierin zijn de indirecte thema’s fysieke omgeving, wet en regelgeving en innovatie niet meegenomen.
  5. Selectie van passages waarin 'sport', 'bewegen' , 'gymles' en 'preventie/ leefstijl' expliciet vermeld staan in de Centraal Plan Bureau (CPB) rapportage 'Keuzes in Kaart 2018-2021' (16-2-2017). Let op: het CPB rekent alleen maatregelen van minimaal 0,1 mld door.