Netbeheer Nederland
Stakeholdermanagement in de energietransitie

Netbeheer Nederland, alle landelijke en regionale netbeheerders, IPO, VNG en verschillende ministeries hebben zich verenigd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) om de nodige uitbreiding van ons elektriciteitsnet te versnellen en de capaciteit te vergroten. Vanuit LBL werken we aan een eenduidig verhaal en heldere communicatiemiddelen. Want ook daarmee versnellen we de transitie.

De communicatie(stijl) moet de belangen van alle netbeheerders behartigen maar tegelijk ook concreet genoeg zijn voor bijvoorbeeld gemeenten en inwoners. Die zijn – als eigenaar van de benodigde bouwgrond – essentiële spelers in de transitie en moeten worden meegenomen in de gezamenlijke belangen.

Publieke taak, maatschappelijk draagvlak

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transport en de distributie van elektriciteit in Nederland en staan daarmee aan de lat voor de enorme opgave onze energievoorziening te verduurzamen. Als onafhankelijk en gereguleerd nutsbedrijf in eigendom van de overheid hebben ze publieke taken die in de wet zijn vastgelegd. Maar de nodige werkzaamheden raken bijna iedereen in de samenleving en vragen om maatschappelijk draagvlak. Hoe meer begrip en samenwerking, des te sneller de energietransitie plaatsvindt. En dat tempo is nodig want nu al ondervinden we de gevolgen van ‘file op het net’ (netcongestie) waardoor minder elektriciteit kan worden getransporteerd dan nodig is.

Focus op het gezamenlijk belang

De boodschap van het LAN is een balanceer-act tussen concreet en hoog over, tussen dwingend en uitnodigend. De doelgroep is namelijk zeer divers; van provinciaal bestuurders en gemeenteambtenaren Ruimtelijke Ordening tot agrariërs, inwoners en journalisten. Allemaal hebben ze een andere informatiebehoefte en andere belangen. Zo maakten we voor gemeenteambtenaren een serie flyers over de energietransitie, de rol van netbeheerders en het proces van grondonteigening t.b.v. netuitbreiding. Centraal daarin stellen we het gezamenlijke belang van een toekomstbestendig net en leggen we in begrijpelijke taal en heldere infographics uit hoe dat net in elkaar zit. Wat een elektriciteitsstation is, hoe groot de opgave voor de komende jaren en welke fysieke ruimte daarvoor nodig is.

Grootste verbouwing van Nederland

De verduurzaming van onze energievoorziening is één van de grootste transities van Nederland ooit. We willen elektrisch vervoer, woonwijken zonder aardgas en duurzame warmte om onze impact op het milieu te minimaliseren, op weg naar een duurzame samenleving. In 2035 moet het elektriciteitssysteem nagenoeg CO2-neutraal zijn maar ook betaalbaar blijven. Tot en met 2050 plaatsen netbeheerders daarom alleen al 50.000 nieuwe wijkstations en leggen ze 100.000 km aan ondergrondse elektriciteitskabels aan. Kortom, de grootste verbouwing van Nederland ooit.

Bewaken van de boodschap in woord en beeld

Voor deze opdracht gingen onze strategen, tekstschrijvers, vormgevers en projectmanagers aan de slag. We adviseerden over de beste insteek, interviewden belanghebbenden en ontwikkelden een merkidentiteit voor de verschillende middelen. Eerder al  Op basis van de grafische merkstijl ontwikkelden we een design voor de website voor het LAN, gericht op het MKB. Ook ontwierpen we flyers en infographics in dezelfde stijl en zetten zo één lijn neer in alle LAN-communicatie.

Daarnaast verzorgden we de eindredactie, opmaak, infographics en visuals in een vijftal onderzoeksrapporten die vanuit Netbeheer Nederland zijn opgesteld.