TenneT
Video en design onder hoogspanning

Sleutelpositie in de energietransitie

De samenwerking tussen hoogspanningsnetbeheerder TenneT en LBL is de afgelopen jaren flink geïntensiveerd. Maakten we eerst vooral videoregistraties van grote projecten, inmiddels ondersteunen we TenneT in meerdere disciplines: employer branding, contentmarketing, omgevingscommunicatie, interne communicatie – you name it.

Communicatie cruciaal

TenneT is zonder overdrijven een unieke organisatie; eentje die z’n gelijke niet kent in Nederland. Verantwoordelijk voor de stroomvoorziening in Nederland en een groot deel van Duitsland, met een sleutelpositie in de energietransitie én de ambitie om daar in Noordwest-Europees verband het voortouw in te nemen. Die combinatie zorgt ervoor dat TenneT de komende jaren flink gaat investeren in infrastructuur én in fte’s. Communicatie is daarom cruciaal voor TenneT, zowel met externe als interne stakeholders. ­

Dialoog en branding versterken

Bij communicatie met externe stakeholders valt bijvoorbeeld te denken aan de bestuurders, grondeigenaren en bewoners van gebieden waar TenneT zoekt naar locaties voor netuitbreidingen. LBL draagt bij aan die omgevingscommunicatie door onder andere verhelderende video’s en animaties te ontwikkelen en het designes van posters, brochures en social visuals. Doel: informeren. Wat ís bijvoorbeeld een transformatorstation, waar zijn ze voor nodig, wat is de ruimtelijke impact? Een andere, minstens zo belangrijke externe stakeholdergroep vormt de arbeidsmarkt, specifiek technici en IT’ers. Die hebben de banen voor het uitkiezen momenteel, terwijl TenneT om ze zit te springen. Met aansprekende en overtuigende social (video)content helpt LBL de employer branding en daarmee de voorkeurspositie van TenneT te versterken.

Interne communicatie

De enorme dynamiek binnen de sector brengt ook intern voortdurend veranderingen met zich mee. Interne communicatie is dan ook van cruciaal belang. LBL helpt zowel met concepten als met uitvoering. De output varieert van video, geschreven content tot en met live communicatie en alles ertussen. Onderwerpen waarbij we assisteerden: de verankering van nieuwe bedrijfswaarden tijdens een Strategy Week, de communicatieve begeleiding van een nieuwe werkwijze ‘Small steps for the long run’, een Work@TenneT-infographic om medewerkers voor te bereiden op terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’ na afschaffing van de coronamaatregelen – en nog veel meer.

JWF_4439

Kerst via livestream

De afgelopen drie jaar ontwikkelden en organiseerden we voor TenneT ook verschillende kerstevents. Vanwege corona moest dat in 2020 en 2021 online plaatsvinden – maar bracht daardoor wél voor het eerst alle Nederlandse en Duitse collega’s bij elkaar. Vanaf eind november mochten medewerkers complimenten doorgeven over collega’s en hun wens voor het nieuwe jaar indienen. Wij charterden de TenneT-kerstman om mensen persoonlijk te verrassen. Een groot succes dat zeer gewaardeerd werd.

Flexibiliteit

Ondertussen doen we ook nog steeds wat we altijd al deden voor TenneT: videoregistraties maken van indrukwekkende projectmijlpalen. We hebben de skills, de apparatuur en de benodigde veiligheidscertificaten, en dat zijn er best veel: TenneT denkt niet lichtvaardig over veiligheid.

Met twee thuislanden en een internationaal werkterrein – de Noordwest-Europese energiemarkt – maken we veel van onze TenneT-producties in twee of drie verschillende taalversies: de internationale energievoertaal Engels, plus de moedertalen Nederlands en Duits. Dat geeft een extra dimensie aan het werk voor deze toch al nooit saaie opdrachtgever.

De dynamiek en veelzijdigheid die TenneT vraagt, wij houden ervan.

Over TenneT

Lighting the way ahead together, dat is het motto waaronder TenneT zich 24/7, 365 dagen per jaar inzet voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst. TenneT ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. Bij elkaar opgeteld gaat het om zo’n 23.500 kilometer aan verbindingen op land en in zee. Daardoor heeft TenneT een sleutelrol in zowel de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers als in de verduurzaming van het Noordwest-Europese energiesysteem.

Op zoek naar energieke content?

_V1D9215
Simon Korthout

Communicatieadviseur & Accountmanager TenneT