Social videoserie Aa en Maas

Promotie Waterbeheerplan
20/08/2021

Samen met Aljo Hartgers zette LBL voor Waterschap Aa en Maas een succesvolle social campagne op om het nieuwe Waterbeheerplan 2022-2027 onder de aandacht te brengen én mensen aan te zetten zich aan te melden voor een bijeenkomst rond dit plan. 

In haar nieuwe waterbeheerplan beschrijft het waterschap de doelen die ze in de jaren 2022 tot 2027 wil bereiken. Voor verschillende thema’s als waterveiligheid, grondwaterbeheer en innovatie geeft het beheerplan inzicht in de achtergrond en noodzaak van de werkzaamheden van het waterschap de komende zes jaar. De opdracht: duidelijk maken hoe het waterschap bijdraagt aan schoon, veilig en voldoende water, met wie het waterschap daarvoor samenwerkt én bewoners wijzen op de inspraakrondes en informatieavonden in aanloop naar de definitieve vaststelling van het plan.

Zes korte video’s
We hebben de campagne ingericht rondom zes video-ads voor LinkedIn, Facebook en Instagram. LBL verzorgde het concept en de productie van zes korte video’s. waarin drie thema’s uit het Waterbeheerplan centraal staan: waterveiligheid, innovatie van de afvalwaterketen en een klimaatbestendig en gezond watersysteem. Een boer, een apotheker, en een dijkbewoner geven aan hoe waterbeheer op deze thema’s belangrijk is voor hen. Drie medewerkers van het waterschap – een dijkgraaf, innovator en adviseur watersysteem – vertellen wat Aa en Maas hiervoor doet. Zo belichtten we het belang van het waterschap van binnenuit én door de ogen van de buitenwereld.

Werkt!
De social mediacampagne leverde bijzonder goede resultaten op. Het waterbeheerplan werd online goed gevonden en bekeken en er kwamen boven verwachting veel aanmeldingen voor de informatieavonden. Bovendien vormt de videoserie content met een blijvende waarde voor het waterschap die ook de komende jaren kan worden ingezet.