Amsterdam UMC
Advies en tooling

Klaar voor de zorg van morgen

Hoe betrek je verpleegkundigen bij het verbeteren van de zorg, zodat je klaar bent voor de patiëntenzorg van morgen? In opdracht van AmsterdamUMC ontwikkelden we een raamwerk voor praktische beleidscommunicatie.

 

Amsterdam UMC wil vandaag de beste patiëntenzorg leveren én klaar zijn voor de zorg van de toekomst. Verpleegkundigen zijn hierin de spil en zijn superhard nodig in de veranderende zorg. Hen behouden en opleiden is voor Amsterdam UMC dé reden voor de beleidsaanpak Verpleegkundige Versterking. Aan ons de vraag hoe de verpleegkundig directeuren en hoofden dit beleid praktisch kunnen maken en laten leven op de werkvloer. En dat gaat verder dan verpleegkundigen informeren.

Om leidinggevenden handvatten te bieden waarmee ze de verpleegkundigen kunnen betrekken in beleidsuitvoering, ontwikkelden we een communicatieaanpak rond Verpleegkundige Versterking en tooling voor communicatie door leidinggevenden.

De aanpak bestaat uit een communicatiestructuur op drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) met een bijhorende kanaalstrategie. Hierbij zijn we uitgegaan van de reeds bestaande interne kanalen en contactmomenten, zodat de repetitieve communicatie rond Verpleegkundige Versterking makkelijker te implementeren is.

Kwartaalposter - template (fake copy & stockbeeld)

Toolkit: relevant en dichtbij

Uitgangspunt in de communicatieaanpak is het leggen van de link tussen beleidsplannen en concrete keuzes of acties op de werkvloer. De relevantie van de communicatie voor de verpleegkundigen moet hoog zijn, ze moeten er direct iets aan hebben of mee kunnen. En: wéten dat de acties en keuzes voortkomen uit het meerjarenbeleid Verpleegkundige Versterking.

Daarom maakten we een ‘communicatie-toolkit’ voor leidinggevenden met een contentkalender, checklist voor content-items en templates in een herkenbaar design. Zo maakten we templates voor onder meer de kwartaalposter (met de laatste ontwikkelingen uit het jaarplan), een powerpointpresentatie en een infographic die fungeert als praatplaat voor teamoverleggen. Binnen het design worden de vijf beleidspijlers ‘geladen’ via kleurgebruik, iconen en een vast gezicht vanuit de doelgroep. Amsterdam UMC verzorgt zelf de selectie van modellen en fotografie van deze ‘gezichten’.

De structuur, kanaalinzet en tooling moeten directie en leidinggevenden helpen om Verpleegkundige Versterking een repetitieve en herkenbare plek te geven binnen de interne communicatie. Met als doel dat medewerkers een beter beeld hebben bij het beleid Verpleegkundige Versterking en hoe Amsterdam UMC dit vertaalt naar oplossingen voor de werkvloer, persoonlijke ontwikkeling en goed werkgeverschap. En hoe verpleegkundigen daar ook zelf aan kunnen bijdragen.

Over Amsterdam UMC

Het Academisch Medisch Centrum of AMC is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam, sinds 7 juni 2018 nauw samenwerkend met het VUmc onder de vlag Amsterdam UMC. Amsterdam UMC is een ziekenhuis waar vernieuwende geneeskunde en medische topwetenschap hand in hand gaan.

Intern communicatievraagstuk?

JWF_0651
Lois Verweij

Communicatieadviseur

ook interessant

GZ-Punt

Voorkomen is beter dan genezen. Dus waarom niet veel meer je pijlen op preventie richten? GZ-Punt faciliteert hiertoe GZ-Plein, een breed en onafhankelijk gezondheidsplatform voor mentale gezondheid, ondersteund met een kwartaalmagazine en fysieke hubs. Ontwikkeling en creatie van…

Bekijk case