Werken in de energiebranche

wervingsvideo voor WENB
06/01/2022

In de energiebranche zijn de komende jaren heel veel mensen nodig. Voor werkgeversorganisatie WENB maakten we een video t.b.v. de awareness fase van het wervings- en omscholingsprogramma ‘De Brug naar de energietechniek’ voor bedrijven in de sectoren TSO (netbeheer) en PLb (producenten en leveranciers van energie: elektriciteit, gas of warmte). 

De energiebranche is volop in transitie. De komende jaren staan energiebedrijven voor de uitdaging om de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar (volledige) groene energie soepel te laten verlopen. Om dit te realiseren is de vraag naar geschoold personeel in deze sector groeiende. Door de coronacrisis kampen andere sectoren daarentegen met een overschot aan (technisch) personeel. Met ‘De Brug naar de energietechniek’ slaat WENB een brug tussen sectoren en maakt de overstap naar de energiesector mogelijk, om onnodig baanverlies te voorkomen.

Potentiële kandidaten ontvangen de video per mail en een link naar het platform waar ze kennis kunnen maken met potentieel nieuwe werkgevers, vacatures en mogelijkheden tot omscholing naar de energiesector.

 

Medewerkers van netbeheerders Alliander en Enexis zijn te zien in de video, die ook bestaat uit een gedeelte animatie.