Interne communicatie Amsterdam UMC

Aanpak voor beleidscommunicatie
04/05/2023

Hoe betrek je verpleegkundigen bij het verbeteren van de zorg, zodat je klaar bent voor de patiëntenzorg van morgen? In opdracht van Amsterdam UMC ontwikkelden we een raamwerk voor praktische beleidscommunicatie.

 

Om leidinggevenden handvatten te bieden waarmee ze de verpleegkundigen kunnen betrekken in beleidsuitvoering, ontwikkelden we een communicatieaanpak en tooling voor interne communicatie door Verpleegkundig directeuren en hoofden. Hierbij zijn we uitgegaan van de reeds bestaande interne kanalen en contactmomenten, zodat de aanpak voor hen makkelijker te implementeren is.

 

 

Medewerkers informeren en betrekken?

JWF_0651
Lois Verweij

Communicatieadviseur