Staatsbosbeheer
Magazine, videoseries en design

Content in vijftig tinten groen

Liefde voor de natuur? Zeker. Maar als groen nutsbedrijf heeft Staatsbosbeheer nog veel meer dialogen te voeren, en met veel meer doelgroepen dan alleen de ‘standaard natuurliefhebber’. Ook de communicatiedoelen kennen allerlei schakeringen. Het werk van Staatsbosbeheer kent namelijk verschillende facetten, samen te vatten in drie b’s: beschermen, beleven, benutten. LBL zorgt voor redactionele content die daarbij past, in een veelheid van vormen en manieren – bijna net zo gevarieerd als de natuur zelf. 

Positionering

De samenwerking met LBL begon in 2017, toen Staatsbosbeheer het tijdschrift Naar Buiten stopzette en een tender uitschreef voor de ontwikkeling van een nieuw, multi-stakeholder magazine dat bijdraagt aan de positionering van de organisatie. Die tender wonnen we, met de contouren van wat later Staatsbosbeheer magazine zou worden. De formule daarvan combineerde de eerdergenoemde drie b’s – beschermen, beleven, benutten – met de belangen en interesses van de verschillende stakeholdergroepen zoals natuurliefhebbers, natuurondernemers, (de)centrale overheden, vrijwilligers, maatschappelijke dienstverleners en large corporates die natuurinitiatieven adopteren.

Vertelperspectief en vorm

Bij elk communicatiethema en ieder onderwerp zoeken we bij LBL steeds naar de sweet spot: het raakvlak tussen de communicatiedoelen van Staatsbosbeheer en de interesses, ervaringen en mening van de stakeholders. Hun perspectief is leidend voor het vertellen over (het resultaat van) het werk van Staatsbosbeheer. Met vakmanschap en creativiteit maken we lezenswaardige artikelen, designtemplates voor social media en sfeervolle (social) videoseries, zoals Hier Kom Ik Graag, een serie over de effecten van klimaatverandering en De streken van Leoni. We zoeken actief naar natuurbelevenissen en schitterende amateur-natuurfotografie (#staatsbosbeheer_featureme) om een plek te geven in de verhalen. Het spelen met vorm, kanaal en invalshoek biedt eindeloos mogelijkheden om onderwerpen interessant en relevant te maken voor verschillende doelgroepen.

Voortdurend aanscherpen

Zoals het een goede contentstrategie betaamt, worden formats en kanaalinzet voortdurend in meer of mindere mate bijgesteld. Zo waren aanvankelijk de seizoenen leidend bij de keuze van onderwerpen en invalshoeken. Later kwam daar een meer thematische benadering voor in de plaats, omdat zo’n aanpak meer ruimte biedt voor de diepgang en nuances waar bepaalde maatschappelijke discussies om vragen.

Digital first
Ook het Staatsbosbeheer magazine maakte een evolutie door. Vanaf herfst 2021 verschijnen de redactionele verhalen niet meer primair in geprinte vorm, maar worden ze – in lijn met de digital first-strategie van Staatsbosbeheer – online aangeboden. Vanuit LBL hebben we het redactieteam van Staatsbosbeheer geadviseerd over en geholpen bij het omvormen van de communicatiestrategie en het opzetten van een nieuwe werkwijze voor online contentproductie.
Wat nog wel in print verschijnt, is het jaarlijkse magazine voor politiek-bestuurlijke en zakelijke relaties van Staatsbosbeheer. In juni 2022 verscheen de eerste uitgave in geheel nieuwe vormgeving, aansluitend bij de nieuwe huisstijl van Staatsbosbeheer.

Poten in de klei

Sterke contentproducties vragen naast een goede strategische basis ook om een poten-in-de-kleimentaliteit. Dat wij daarover beschikken, kunnen we bij Staatsbosbeheer regelmatig héél letterlijk bewijzen. Wij werken bij LBL met een team van échte natuurliefhebbers. Je bed uit om iets over vijven om de grootste zandverstuiving van Nederland bij zonsopgang te kunnen vangen? Geen probleem. Midden in de nacht mee met een vleermuizenveldonderzoek? Met alle plezier! Struinen door een voedselbos in aanleg terwijl de thermometer recordhitte aangeeft? Tuurlijk, klimaatverandering is here! En ook daarover vertellen we, want in de maatschappelijke issues rond klimaat, energie en groene leefomgeving speelt Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf een belangrijke rol. Samen staan we dicht bij de natuur en midden in de maatschappij. En andersom.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer bestaat al meer dan 120 jaar en is te karakteriseren als ‘groen nutsbedrijf’. In 1997 is de organisatie getransformeerd tot zelfstandig bestuursorgaan, maar nog steeds heeft Staatsbosbeheer namens het ministerie van LNV een belangrijke rol bij internationale natuurdoelen zoals Natura2000 en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Met 273.000 hectare natuur om te beschermen, beleven en met en door anderen duurzaam te benutten, is Staatsbosbeheer de grootste grondbezitter van Nederland. Vanwege die omvang en impact raken publieke discussies over natuuronderwerpen vrijwel altijd ook Staatsbosbeheer. Recente voorbeelden zijn bijvoorbeeld houtkap, het welzijn van grote grazers in natuurgebieden, de terugkeer van de wolf, stikstofherstel of de (te) grote drukte in natuurgebieden.

Meer lezen over magazines?

magazines

Beter je verhaal vertellen?

_V1D8504
Lobke Heisen

Contentstrateeg & Accountmanager Staatsbosbeheer

ook interessant

Geldersch Landschap & Kasteelen

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. Door geïntegreerd beheer van huis, tuin, landschap en natuur brengt deze natuurorganisatie de landschappen en biodiversiteit terug naar hoe het geweest is.

Bekijk case